Formacja Głowy i Ramion

Jedna z najpopularniejszych i uznawanych za jedną z najbardziej skutecznych formacji, jakie występują na rynku Forex, czyli formacja Głowy z Ramionami. Może powstawać zarówno na końcu trendu wzrostowego, jak również spotykana jest na końcu trendu spadkowego. Jak każda z formacji cenowych, również Głowa i Ramiona, wyróżnia się swoją charakterystyczną budową. W tym przypadku najwyższym jej punktem jest głowa, niżej z kolei znajdują się dwa ramiona – prawe i lewe, które powinny kształtować się na tym samym lub podobnym poziomie cenowym.

Głowa i Ramiona w AT na rynku Forex

Odpowiednie rozpoznanie formacji zwiększa szansę na podjęcie przez inwestora odpowiedniej decyzji. Opierając się na kształtujących się na wykresach danych, może on w pewnym stopniu przewidzieć, jak dalej postępować będzie cena, w którym kierunku będzie ona zmierzała.

Budowa formacji Głowa i Ramiona nawiązuje nieco do budowy człowieka. Najwyżej wysuniętym punktem jest głowa, a niżej na podobnej wysokości znajdują się ramiona – lewe i prawe. Na jeszcze niższym poziomie widoczna jest linia szyi. Długość mierzona od linii głowy do linii szyi jest wysokością formacji.

Zdarzają się jednak odchylenia ramion w jedną lub w drugą stronę, co może spowodować, że formacja nie zostanie rozpoznana. Linia szyi, która łączy dołki następujące przed i po ukształtowaniu się głowy, powinna być pozioma, niekiedy jednak bardziej nachylona jest w kierunku góry lub dołu.

Istotne jest, aby kolejne szczyty formacji kształtowały się przy coraz niższych wolumenach. Wzrost wolumenu potwierdza z kolei zazwyczaj wybicie z linii szyi.

Formacja Głowy i Ramion – psychologiczne aspekty

Forex potrafi przysporzyć graczom mnóstwo emocji. Szczególnie zaś, kiedy na wykresie pojawiają się kolejno dołki i szczyty następuje wzrost niepewności, co powinno być jednak równoznaczne ze wzrostem intensywności obserwacji trendu. Będzie on wzrostowy przez cały czas, kiedy kolejne szczyty i dołki będą kształtowały się na coraz wyższym poziomie. Trzeba pamiętać, że przy formacji Głowa i Ramiona prawe ramię zawsze będzie szczytem, który znajduje się poniżej poprzedniego, czyli głowy. To moment, kiedy wzrasta niepewność, oczekuje się bowiem na kolejny ruch.

Jak wykorzystać formację Głowy i Ramion na rynku Forex

Zaleca się sprzedaż w momencie testu linii szyi od dołu. Ruch po przebiciu linii szyi wyznaczany jest przy dokonywaniu pomiarów wysokości formacji od miejsca przebicia. Wielu inwestorów decyduje się również na wykorzystanie współczynnika Fibonacciego, 1 przypisywany jest wysokości formacji Głowy i Ramion. Minimalnym zasięgiem formacji jest 0,618 wysokości, a kolejnymi istotnymi poziomami: 1, 1,618, 2,618.

W handlu walutami na rynku Forex formację tę można również wykorzystać przy sprzedaży. Dokonana na prawym ramieniu może przynieść spore zyski. Powyżej prawego ramienia ustawiamy stop loss, a pierwszej oceny inwestycji dokonujemy w momencie dotarcia do linii szyi. Jeżeli test znajdzie się powyżej linii szyi, należy przesunąć stop loss powyżej kolejnego szczytu. To pozwoli zabezpieczyć zysk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *